Bezoek met de gemeente aan de Mennoniten tenstoonstelling Witmarsum