Rondom de Vermaning en andere berichten

Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
maart, april, mei 2023

Data:
6 april 19.30 uur Witte Donderdag, Avondmaal
9 april 9.45 uur Pasen, vooraf koffie met paaskoek,
7 mei 14.00 uur 3kerkenconcert in Sappemeer (DG-Rk-NH)

koffieochtend
4 april o.l.v ds Renze Yetsenga

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘Einde en een nieuw begin’
4-5 Bericht vanuit de ‘Kleine commissie’
6 Gedicht: ‘Want als Hij is opgestaan vannacht’
7-8 Bij het afscheid van de kerkenraad
8 Verjaardagen
9 Preekrooster

1

VOORWOORD

VAN GEDENKEN, VIA KERST NAAR EEN NIEUW JAAR
EINDE EN NIEUW BEGIN

Terwijl ik dit schrijf in de periode na Kerst en we teruggekeken hebben op het jaar dat voorbij is - en wat voor een jaar! - leven we nu nog maar korte tijd in het nieuwe jaar.
Het blijft spannend en de vraag hoe alles zich zal ontwikkelen, of er belangrijke problemen zullen worden opgelost, blijft ons bezig houden. Ik was mijn boekenkast weer eens aan het opruimen en kreeg het boek Einde of nieuw begin van Feitse Boerwinkel in handen, waarin de vraag die hij stelt nog zo actueel is. Die zin: ‘Wat is er aan de hand, als praktisch op elk gebied van onze samenleving we uit elkaar worden gedreven en aan tegengestelde polen belanden? Verbitterde conflicten en dodelijke spanningen’. Hij schrijft over een hevig schokeffect, dat mensen denken dat het einde der tijden nabij is. De auteur laat zien dat deze eindes ook mogelijkheden in zich bergen van een nieuw begin.
Een nieuw begin. Hoe staan we erin? Is het zo als in Lied 753, (Er is een land van louter licht), waar in het vierde couplet staat:

Maar ach wij stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

2
Het is een lied dat voorafgaat met een gebed.

God, onze Vader, van U zijn de eeuwen en de tijden,
de dagen en de nachten.
Laat niet toe dat wij leven alsof wij niets meer te verwachten hebben.
Wek in ons hart de heilzame onrust omwille van het uur
waarop uw Zoon zal wederkomen,
Jezus Christus, onze Heer.

Die wederkomst, daar kan ik me weinig bij voorstellen, hoe dat zou kunnen zijn, maar wel is er die essentiële zin: ‘Als hij komt, zal hij dan geloof vinden op deze aarde?’
Geloof, hoop, liefde in plaats van het tegenovergestelde, het onmenselijke, haatdragende.
Hoe gaan ook wij in onze Doopsgezinde Gemeente de toekomst tegemoet? Zijn we bereid naar elkaar te luisteren en waar mogelijk er te zijn voor elkaar in de goede- en kwade dagen van ons bestaan? Kunnen we tegen elkaar zeggen waarnaar wij verlangen?
Het heeft allemaal te maken met vertrouwen.
Dietrich Bonhoeffer zijn Nieuwjaarslied (511)onderstreept dat.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Ds. Renze Pieter Yetsenga
3

VANUIT DE KLEINE COMMISSIE, VOORHEEN DE KERKENRAAD.

Op 22 januari werd de WFD World Fellowship Day, bij ons in GDS gebied gevierd in Middelstum. Het was een gemoedelijke bijeenkomst met alle oude bekenden uit destijds het 5 gemeenten verband van Middelstum, Eenrum Zeerijp-Zijldijk ect. plus Haren, Groningen en Roden.

Nick Everts daagde ons uit niet langer het Jengaspel te spelen waarbij telkens een blokje uit de toren wordt getrokken tot die omvalt maar op tijd de bakens te verzetten. Hoe dat dan moet is natuurlijk de vraag, daarover werd gepraat in discussie groepjes, wel gezellig maar oplossingen lagen niet voorhanden. Wel werd het nieuwe regionale gemeentenblad gepresenteerd. Dat moet straks zo tegen de zomer definitief uitkomen.

29 januari werd in de Doopsgezinde kerk in Sappemeer het toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen” opgevoerd over het leven van de vrouw van Menno Simons, Geertruydt Jansdochter Hoyer. Korneel Roosma speelde alle rollen. Een indrukwekkend toneelstuk.
Een video is opgenomen door mij.

Op 1 en 8 februari waren in onze kerk bijeenkomsten van de Raad van kerken o.l.v. Henk Poll , met een verhelderende kijk op het bijbelboek Openbaringen.
En op 5 februari in onze kerk ‘s avonds een Iona- dienst ( met liederen uit de Iona bundel).

Vergaderingen waren er op: 17 januari, de laatste kerkenraadsvergadering en op 31 januari een vergadering van de nieuwe beheercommissie met de oude kerkenraadsleden voor overdracht. In de commissie werd daarna gebrainstormd over allerlei activiteiten in de kerk. Op 8 februari dan de ledenvergadering waarbij afscheid genomen werd van de oude kerkenraad.

Op 10 februari een koffie ochtend met ds Nick Everts en op 20 februari in Haren een vergadering van GDS/ beroepings- begeleidings commissie op weg naar één regionale gemeente misschien.

Tenslotte was op 5 maart het afscheid van dominee Geert Brüsewitz in Groningen, met heel veel aanwezigen. Humorvol en weemoedig.

J.A.B.

(ZieAfscheid G.B. )
5

PASEN 2023

Want als Hij is opgestaan vannacht
Dan ook onze moed
Om te doen als Hij

Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend
Dan ook onze wil
Hem te volgen

Want als Hij is opgestaan
Dan ook ons geloof
Dat het donker niet het laatste woord spreekt
Als er iets nieuw is deze dag
Is het onze liefde
Geboren uit Hem
En bestemd voor de wereld
Want als er iets is opgestaan

Is het ons antwoord op:
“heb je me lief?”

Uit: intercity bestemming Pasen. 6

BIJ HET AFSCHEID VAN DE KERKENRAAD

Beste Gemeenteleden

Nu richt ik mij in het speciaal tot de leden van de kerkenraad Renée, Joke, Jan, Tineke en Rudolf
Officieel zaten alleen Renée, Joke en Jan erin en hoewel Jan eerst zei niet bij de vergaderingen aanwezig te willen zijn, is hij er vooral het laatste jaar continue bij geweest en Tineke die officieel niet in de kerkenraad zat was er ook altijd bij en nam daarin ons alle werk als notuliste uit handen.
En Rudolf zat er niet in maar deed niettemin alle noodzakelijk klusjes van opvangen van de man voor het onderhoud van de kachel tot elke dienst de koffie zetten.
Dan hadden we Joke de stille kracht op de achtergrond die alle inkomende en uitgaande post bewaakte en Renée die ons zo goed toespreekt aan het begin van de kerkdienst en alle lief en leed bewaakt en de bezoek regelingen met dominee Renze Yetsenga bespreekt.

Samen hebben we deze gemeente weer tien jaar in de benen gehouden.
Maar nu vonden jullie het genoeg. En ja alleen met een roulerende kerkenraad is er hoop op toekomst .
Maar goed, nu is er een beheercommissie, waarvan de kleine commissie de kerkenraads-taken waarneemt.
En we hebben de GDS-regiopedikant Nic Everts, en de stichting Oude Groninger Vermaningen.
We moeten maar zien waarheen dat ons voert. 7
Nu nemen we afscheid van jullie: Renée, Joke, Jan, Tineke en Rudolf, vroeger gaven we dan vaak een Menno 500 lepeltje, maar die zijn op. Ik heb het daarom maar gehouden bij een boekenbon en voor elk en een bloemetje.
En voor Rudolf is er een boekje met graven van beroemde Groningers als dank voor het werk in het Gravenfonds Wij willen jullie bijzonder bedanken voor het vele werk

Jan Albert


9


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
december 2022, januari, februari 2023

Data:
16 december vrijdag, Kerstavond voor Jong en Oud 19.30 uur
22 januari WFD World.Fellowship Day in Middelstum
8 februari ledenvergadering op woensdag om 14.30 uur
koffieochtenden
14 februari 2023 o.l.v ds Nick Everts
4 april o.l.v ds Renze Yetsenga

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘Van gedenken via Kerst naar een nieuw jaar’
4 Bericht vanuit de kerkenraad
5 Verjaardagen
6 Preekrooster
7 In Memoriam: Antje Datema-Hamming
8-9 ds Gerrit Bakker, de stichter van ons kerkgebouw
10 overdracht kerkgebouw


VOORWOORD VAN GEDENKEN, VIA KERST NAAR EEN NIEUW JAAR

Deze keer begin ik met een gedicht:
De Boot - Marinus van der Berg
Die dag vertrok weer een boot uit de haven
Waarheen?
Dat wist men ongeveer wel.
Wat men mee zou maken... wist niemand.
Hoe zou de zee zijn?
Kalm of stormachtig?
Zou men andere boten zien?
En de wind?
Zat ‘ie in de zeilen?
Zou het dobberen worden of
zou de boot zich krachtig
verplaatsen van land naar land?

Er zal zoveel spelen.
Niemand weet wat,
Niemand weet hoe hard het worden kan,
Niemand weet hoe mooi,
Niemand weet.
We kunnen alleen vertrouwen
Geloven in onze boot,
Geloven in zijn opvarenden,
Geloven in vertrouwen op elkaar
en weten dat liefde
een goede wind kan zijn over woelige baren.
Een gedicht over ons leven.
Wat we meemaken, wat we moeten beleven.
Hoe we ook in verwarrend, onzekere tijden moeten proberen goede koers te houden. 2 Aan het einde van het kerkelijk jaar gedenken we onze dierbaren, we gaan ook dit jaar op naar kerst, het feest van het Licht, bevrijding en verlossing, proberen het wanhopige te doorbreken.
We bereiden ons opnieuw voor; vier adventsweken die uitnodigen tot inkeer en bezinning.
We denken aan mensen die zich bevinden in benarde omstandigheden.
Ik moet daarbij ook denken aan Dietrich Bonhoeffer, die vanuit zijn benarde positie in 1944 een Nieuwjaarslied wist te schrijven, dat we ook in ons nieuwe liedboek terug kunnen vinden (Lied 511) :

Door goede machten trouw en stil omgeven,
Behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
Zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
En met u ingaan in het nieuwe jaar.
In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.

Ds. Renze Pieter Yetsenga


3

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

De afgelopen periode is de kerkenraad 2x bij elkaar geweest. We kijken terug op een periode waarin het één en ander is gebeurd. In september was de kerk met Open Monumenten Dag open en konden we bijna 100 bezoekers verwelkomen en op startzondag heeft Jan Albert ons, aan de hand van een door hem gemaakte film, iets verteld over de Doopsgezinde Wereld Conferentie in Indonesië.

Op 30 oktober was er een lezing in combinatie met een orgelconcert, deze middag leverde een volle kerk op.
Er is na een lange periode weer een koffie ochtend geweest onder leiding van ds. Renze Yetsenga. Voor 2023 zijn er inmiddels twee data gepland voor een koffie ochtend, op 14 februari verzorgt de regiopredikant ds. Nick Everts de ochtend, een mooie gelegenheid om nader kennis te maken en op 4 april komt ds. Renze Yetsenga. De ochtenden beginnen om 10.00 uur, noteer alvast de data in uw agenda.
Maar eerst krijgen we nog het kerstfeest, op 16 december is het kerstfeest voor jong en oud, aanvang 19.30 uur. Het koortje is al druk aan het repeteren. Het wordt vast een verrassende en gezellige avond. Eerste kerstdag gaat ds. Renze Yetsenga voor in de dienst.
Renée maakt nog steeds deel uit van plaatselijke Rd.v.Kerken en ook dit jaar is er weer een boekje uitgekomen met verschillende activiteiten tijdens de komende winterperiode. De opvang van vluchtelingen uit de Oekraine vraagt de aandacht van de Rd.v.Kerken.
De landelijke site van de ADS heeft een ander jasje gekregen dit is te zien op www.doopsgezinden.nl, zeker een aanrader om deze site eens te bezoeken. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (20 november) zijn de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, te weten br. Westerlaan en zr. Datema. In deze dienst ging ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma voor.
Met ingang van 1 januari 2023 draagt de huidige kerkenraad zijn taken over aan br.Jan Albert Buiskool. In verband hiermee wordt er op woensdag 8 februari om 14.30 uur een ledenvergadering gehouden. Dit is eerder niet mogelijk omdat de banken het financiële jaar eind januari afsluiten en de boekhouder daarom niet eerder zijn jaarstukken kan afsluiten om een goede overdracht mogelijk te maken. Een datum om te noteren, u ontvangt nog een officiële uitnodiging in januari. 4
Er zijn nog enkele zaken (bijv. overdracht Gravenfonds en adreswijzigingen versturen) die de aandacht vragen om een goede overdracht van de kerkenraadsactiviteiten mogelijk te maken maar dit loopt allemaal en we hopen dat één en ander goed verloopt.
Zondag 22 januari wordt World Fellowship Day gevierd in de doopsgezinde Vermaning van Middelstum aansluitend zal er een inspiratiemiddag zijn over de toekomst & kern van de doopsgezinden. Verder wees de GDS ons erop dat op zondag 29 januari het toneelstuk over de vrouw van Menno Simons wordt opgevoerd door Korneel Rozema in de kerk van DG Sappemeer, ik denk dat het zeker de moeite waard is.
Dit is mijn laatste berichtje met nieuws vanuit de kerkenraad in Rondom de Vermaning.

Tineke

5

IN MEMORIAM ANTJE DATEMA - HAMMING

Geboren : 22 maart 1930 Overleden : 4 oktober 2022

Als Doopsgezinde Gemeente namen wij op 10 oktober in de Ronde Zaal van Crematorium Groningen afscheid van ons lid zr. Antje Datema. We overdachten haar leven aan de hand van woorden uit de Eerste Corinthiërsbrief, het hoofdstuk over de liefde.
Bij haar doop- en belijdenis kreeg ze de woorden mee ‘en zie, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding van de wereld’. Deze tekst heeft haar in het leven vergezeld. Al heel vroeg kreeg ze te maken met het ingrijpend verlies, het overlijden van haar man Kor. Op haar 32e moest ze met hun kinderen Jaap en
Tineke proberen de kracht zien te vinden om verder door het leven te gaan. De boerderij ‘Osseweide’, waarvan ze zelf zei: ‘Daar beleefde ik mijn gelukkigste en ook mijn verdrietigste periode. Ze bewaarde het krantenknipsel dat ging over ‘Troosten’. Daaruit blijkt zo duidelijk hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn wanneer verdriet in jouw bestaan de hoofdrol speelt, met daarin die kernachtige zin ‘dichtbij zijn, zonder te spreken, om een ander te laten vertellen over de pijn’.
Die woorden heeft ze bewaard, sprekend uit eigen ervaring en voor ons een wijze les. We hebben haar leren kennen als een vrouw die haar mening kort en bondig naar voren kon brengen, to the point! Zij was zeer betrokken op het wel en wee van onze Doopsgezinde Gemeente. Kordaat en met wilskracht heeft ze haar weg door dit leven afgelegd. Dat in ons leven ‘Liefde’ het sleutelwoord is. Ook als je als hele kleine- en ook grotere gemeenschap elkaar wilt vasthouden, hoe verschillend je ook bent en in het leven staat, als je de liefde niet hebt (schrijft de apostel), dan gaat het hem niet worden.
Zo hebben wij uit handen moeten geven. Het deed goed dat we ook uit onze Doopsgezinde Gemeente present konden zijn, of bemoedigende post stuurden. Haar leven dat begon op het Fransumervoorwerk als dochter van Simon Joosten Hamming en Jantina Baukelina Nienhuis, is op haar 92e tot een einde gekomen.
Met eerbied en genegenheid denken we aan haar nu zij is ingegaan tot Gods eeuwige vrede, die alle verstand te boven gaat.

Ds. Renze Pieter Yetsenga 7

BAKKER (GERRIT), GEB. 1789 TE GRONINGEN, OVERL. 28 FEBR 1871

Onlangs ontvingen wij een afbeelding van een portretje. Het bleek de eerste dominee die ook in het lijst in de kerkraadskamer hangt. Hij was zelfs de stichter van ons kerkgebouw.


Gerrit Bakker, 1789-1871, van 1818 tot 1871 leraar van de doopsgezinde gemeente Humsterland, Noordhorn.

Op 14 november 1811 gingen "Gerbrand" Bakker en Alida Sepp met attestatie van de doopsgezinde gemeente Amsterdam naar Oldeboorn..
Hij aanvaardde hij het predikambt bij de doopsgezinden te Oldeboorn in 1811. In het niet ver vandaar gelegen Tjalleberd wist hij een nieuwe gemeente te stichten Van 8 Maart 1818 af tot zijn dood stond hij in Noordhorn (Humsterland). Vanaf 1826 ging hij ook voor in diensten van de doopsgezinde gemeente Mensingeweer, die toen vacant was. Onder zijn predikantschap van 1818- 1871 bloeide de gemeente, het ledenaantal steeg van 40 naar 90 en in 1838 slaagde hij erin een nieuwe kerk te verkrijgen voor de gemeente door een bezoek af te leggen aan koning Willem I voor dit doel.
Hij was een man met een warme en oorspronkelijke vroomheid een aanhanger van de zogenaamde Groningse theologische school, die beïnvloed was door 8 Schleiermacher Hij stichte een afdeling van de 'Maatschappij tot Nut van het Algemeen' in drie verschillende plaatsen. Hij wist de groninger gemeenten te bewegen tot samenwerking en werd zoo de stichter van de groninger doopsgezinde societeit met het daaraan verbonden weduwenfonds, waar ook de gemeenten in Oost-Frieland zich bij aansloten in 1878. Het was op zijn initiatief dat het project werd ondernomen, hij stelde de statuten op en werd op de eerste voorbereidende bijeenkomst gekozen als secretaris van de organisatie, een functie die hij 40 jaar bleef vervullen. Hij is overleden op 28-2-1871 te Noordhorn.


Betaling van 1 euro 9

ONS KOORTJE: NOORDHORN EN OMSTREKEN

Ons koortje zing met ‘Kerst voor Jong en Oud’ en op Kerstochtend
We zijn al weer volop aan het oefenen boven bij het orgel elke zondagochtend na de dienst.

DE OVERDRACHT VAN HET KERKGEBOUW

Op 23 augustus werd het kerkgebouw overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Vermaningen ten kantore van notaris Smit in Zuidhorn. Na afloop was er een gezellige bijeenkomst in de kerk waar zr Wies Blomjous van de raad van toezicht een mooie en inspirerende toespraak hield. 10 11 =======