Zie voor nadere algemene gegevens de ANBI link onderaan deze pagina


financieel verslag over: 2022

baten / inkomsten rekening begroting rekening begroting


2021 2022 2022 2023


1. Bijdrage leden € 5.850,00 € 5.100,00 € 5.050,00 € 5.000,00
2. Bijdrage belangstellenden € 2.881,00 € 2.200,00 € 2.130,00 € 2.000,00
3. Collectes € 65,30 € 400,00 € 311,75 € 400,00
4. Extra collectes € 107,65 € 400,00 € 561,25 € 400,00
5. Rente bank ASN € 0,31


6. Subsidie onderhoud € 2.892,00 € 840,00 € 842,00 € 840,00
7. Diversen € 835,42 € 1.800,00 € 3.646,62 € 500,00


8. totaal baten: € 12.631,68 € 10.740,00 € 12.541,62 € 9.140,00

lasten / uitgaven

9a. Salarissen (predikant, kerkelijke werkers) € 1.595,42 € 4.000,00 € 5.750,84 € 5.800,00
9b. Salarissen (orgelen, schoonmaken) € 450,00 € 400,00 € 715,00 € 700,00
10. Afdracht aan ADS & GDS € 1.163,65 € 1.200,00 € 1.086,34 € 1.100,00
11. Onderhoud gebouwen c.a. € 4.548,32 € 2.000,00 € 1.378,21 € 1.000,00
12. Verzekeringen & belastingen € 1.234,53 € 1.400,00 € 1.318,99 € 1.400,00
13. Gas & stroom & water& zuivering € 1.796,62 € 2.000,00 € 2.025,19 € 2.200,00
14. Decl. (beheer, blad, admin.) € 514,55 € 600,00 € 735,76 € 700,00
15. Extra collectes € 127,90 € 400,00 € 747,90 € 400,00
16. Diversen / onvoorzien € 2.728,44 € 900,00 € 1.161,52 € 1.000,00


17. totaal lasten: € 14.159,43 € 12.900,00 € 14.919,75 € 14.300,00


18. resultaat (baten - lasten): € -1.527,75 € -2.160,00 € -2.378,13 € -5.160,00