Adres gegevens Doopsgezinde gemeente westerkwartier

Kerk-adres: Langestraat 62 Noordhorn (prov. Groningen)
geen postadres! (postcode 9804 PL Noordhorn)

Postadres secretaris:
Lageweg 40
postcode: 9843 TJ Grijpskerk
email: secretaris@dgwesterkwartier.nl

Bankrelatie:
NL38 INGB 0000 8037 57
ten name van:
Boekh Verenigde Doopsgez Gem i/h Westerkw V Gn