Doopsgezinde gemeente Westerkwartier

Onze officiële naam is 'Verenigde Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier van Groningen'

Wij zijn: een kleine Gemeente en proberen heel bewust, de Vermaning in stand te houden als ruimte voor bezinning en inspiratie. Wij kennen geen leerstellingen of kinderdoop. Wel de volwassendoop op persoonlijke belijdenis. Door dichtbij de bijbel te blijven zoeken en te leren begrijpen wat God van ons vraagt, hebben wij de hoop dat ons geloof levend blijft.

Door vluchten en omzwervingen zijn de dopersen over de hele wereld verspreid. Doopgezinden worden ook wel Mennonieten genoemd. Die naam herinnert aan Menno Simonsz., in 1496 in Witmarsum geboren, die de grondlegger is geweest van de eerste doperse gemeenten in Nederland.

Diensten: worden zondag om 10.00 uur gehouden. Er is één keer in de 14 dagen dienst. In het menu hierboven vindt U bij Preekrooster een afwisselende aanbod van voorgangers.

We hebben geen eigen predikant, wel hebben we een overeenkomst met de doopsgezinde gemeente Groningen voor pastorale zorg.

Mededelingen van de A.D.S ( Doopsgezind.nl, Algemene Doopsgezinde Sociëteit) en G.D.S.

https://doopsgezinden.nl/

Doopsgezinden/nieuws


GDS, nieuws (Groninger Doopgezinde Sociëteit)
Friese Doopsgezinde Sociëteit